Rekisteriseloste

Henkilötietolaki( 523/99) 10§

Laatimispäivä 
10.3.2013

Rekisterinpitäjä 
Raision Pyryt ry

Rekisteriasioista vastaava
Miia Suominen
Kaanaantie 29
21120 Raisio

Rekisterin nimi
Jäsen- ja ilmottautumisrekisteri

Rekisterin ja henkilötietojen tarkoitus
- yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä
- Jäsenasioista ja muusta toiminnasta tiedottaminen.
- Laskujen ja maksujen lähettäminen.
- Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvista mm.seuran
toimintaan liittyvien avustusten hakemista varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn täydellinen nimi, kotipaikka, yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli. Lisäksi muut rekisteröidyn ja hänen huoltajan itse ylläpitämät tiedot. Lasku, maksu- ja liikuntaryhmätiedot.

Tietolähteet 
Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa itse ylläpitämät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Seura voi luovuttaa rekisterin tietoja lain ja muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen erillisellä suostumuksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää Suomen Voimisteluliitto Svolin tai kolmansien osapuolien tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Jäsen tai hänen huoltajansa itse ylläpitää suostumustiedot. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Seuran jäsenrekisterivastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

ATK:lle tallennetut tiedot 
Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisteristä vastaava ylläpitää käyttäjätunnuksia.

Manuaaliset listaukset: Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.