Rekisteriseloste

Henkilötietolaki( 523/99) 10§

Laatimispäivä 

10.3.2013

Rekisterinpitäjä 

Raision Pyryt ry

Rekisteriasioista vastaava

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Saila Ruponen
Rohtokuja 8
21220 Raisio

Rekisterin nimi

Jäsen- ja ilmottautumisrekisteri

Rekisterin ja henkilötietojen tarkoitus

- yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä
- Jäsenasioista ja muusta toiminnasta tiedottaminen.
- Laskujen ja maksujen lähettäminen.
- Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvista mm.seuran
toimintaan liittyvien avustusten hakemista varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn täydellinen nimi, kotipaikka, yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli. Lisäksi muut rekisteröidyn ja hänen huoltajan itse ylläpitämät tiedot. Lasku, maksu- ja liikuntaryhmätiedot.

Tietolähteet 

Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa itse ylläpitämät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Seura voi luovuttaa rekisterin tietoja lain ja muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen erillisellä suostumuksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää Suomen Voimisteluliitto Svolin tai kolmansien osapuolien tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Jäsen tai hänen huoltajansa itse ylläpitää suostumustiedot. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Seuran jäsenrekisterivastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

ATK:lle tallennetut tiedot 

Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisteristä vastaava ylläpitää käyttäjätunnuksia.

Manuaaliset listaukset

Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.