Seuran pelisäännöt

1.     Vastuullisuus

·         Jokainen hoitaa oman vastuualueensa velvoittamat tehtävät

2.    Eettisyys

·         Noudatetaan yhdistys- ja ohjaajasääntöjen arvoja

·         Terveelliset elämäntavat

3.    Sitoutuneisuus, täsmällisyys

·         Toimitaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti

4.    Turvallisuus

·         Varmistetaan ohjaajien ammattitaito ja turvallinen ympäristö

·         Taataan perusensiapuvalmius

5.    Arvostus

·         Huomioidaan seuratyöntekijät ja jäsenet

·         Koulutetaan seuratyöntekijöitä.