Seuran pelisäännöt

Vastuullisuus

- Jokainen hoitaa oman vastuualueensa velvoittamat tehtävät

Eettisyys

- Noudatetaan yhdistys- ja ohjaajasääntöjen arvoja

- Terveelliset elämäntavat

Puhdas urheilu 

Näkyy seurassamme tunneilla näin:

- reilu peli ja ryhmän pelisäännöt

- kannustus ja innostaminen

- juomaksi vettä, ei energiajuomia tai karkkia tunnilla

- avoin ilmapiiri jossa uskaltaa sanoa mielipiteensä

- kaikki mukaan, kiusaamisen ehkäisy

- ohjaajan asenne terveisiin elämäntapoihin

- tunnin valmistelu, ennakointi

- jaksaminen ohjaajana, tarvittaessa sijaisen käyttö

- someyksityisyys halukkaille

Nämä näkyvät myös johtokunnan jäsenten välillä

Sitoutuneisuus, täsmällisyys

- Toimitaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti

Turvallisuus

- Varmistetaan ohjaajien ammattitaito ja turvallinen ympäristö

- Taataan perusensiapuvalmius

Arvostus

- Huomioidaan seuratyöntekijät ja jäsenet

- Koulutetaan seuratyöntekijöitä