Seuran pelisäännöt

1.     Vastuullisuus

·         Jokainen hoitaa oman vastuualueensa velvoittamat tehtävät.

2.    Eettisyys

·         Noudatetaan yhdistys- ja ohjaajasääntöjen arvoja.

·         Terveelliset elämäntavat

3.    Sitoutuneisuus, täsmällisyys

·         Toimitaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

4.    Turvallisuus

·         Varmistetaan ohjaajien ammattitaito ja turvallinen ympäristö.

·         Taataan perusensiapuvalmius.

5.    Arvostus

·         Huomioidaan seuratyöntekijät ja jäsenet.

·         Koulutetaan seuratyöntekijöitä.