Toimintalinja

Toiminnan visio:

Elämyksiä ja terveyttä liikunnasta pitkin elämänkaarta.

Lähellä harrastajia   - heitä varten.

Toiminnan tavoitteet:

Seuran tarkoituksena on  kasvattaa lapsia ja nuoria kohti liikunnallista elämäntapaa sekä edistää aikuisjäsenistönsä kunto- ja terveysliikunnan harrastamista. Seura tarjoaa eri-ikäisille monipuolista voimistelua ja liikuntaa jäsenten edellytysten ja tarpeiden mukaan harrastustasolla ammattitaitoisen ohjaajan avulla. 

 Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset ja kasvatukselliset arvot sekä urheilun reilun pelin periaatteet. 

 Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen.

 Toiminta pyritään kattamaan mahdollisimman edullisilla jäsenmaksuilla.

 Hyvän imagon ylläpitäminen.

Toimintamuodot:

Monipuolinen liikuntatarjonta: 

Esiintyvät ryhmät, näytökset, kiltajaosto, lentopallojaosto,  tapahtumat ja tilaisuudet

Yhteistyö kaupungin ja muiden seurojen kanssa:

Temput ja tohinat, liikuntakerho-ohjaus, liikuntamessut, kouluyhteistyö, Tanssin päivä, Menoa Muksuille, toritapahtumat, Raision vuoden urheilija  -tilaisuuden esitykset, Voimisteluliiton tapaamiset

Toiminnan vuosikello

Organisaation ja vastuuhenkilöiden roolit:

Johtokunta

Lentopallojaoston johtokunta

Uskollisuuden killan johtokunta

Ohjaajat:

tehtäväkuvaukset

ohjaajakortti 

Käytännön toimintaperiaatteet:

Ryhmien toiminta:

Kausimaksulla voi harrastaa vapaasti ikäryhmät huomioiden pyrkien huomioimaan jatkuvuuden

Viestintä: 

Jäsenistölle www-sivut ja sähköpostitiedotteet  rekisterin kautta

Ohjaajille Ohjaajien huone, kauden alussa starttipalaveri, kauden aikana ohjaajapalaverit ja yhteyshenkilön yhteydenotot, Ohjaajien Whatsapp-ryhmä

Mainonta

Facebook, Instagram

Tervetuloa ohjaajaksi -materiaali Ohjaajien huoneessa

Tehtäväkuvaukset

Koulutussäännöt ja koulutusportaat

Kiitosperiaatteet

Ongelmanratkaisupolku

Pelisäännöt:

Seuran pelisäännöt

Ohjaajasäännöt

 Ohjaajat laativat oman ryhmänsä pelisäännöt ryhmäläisten  ja vanhempien kanssa (ohjeistus)