Ohjaajasäännöt

Raision Pyryjen Ohjaajasäännöt


Ohjaaja on seuran käyntikortti ja kävelevä mainos. Hyvien ohjaajien tunneilla jaksaa käydä vuodesta toiseen ja he houkuttelevat seuraamme uusia jäseniä. Ohjaaja käyttäytyy kohteliaasti, esimerkillisesti ja omaa terveet elämäntavat.

Ohjaaja on vakuutettu Pohjolan tapaturma- ja vastuuvakuutuksella.

 
Pyryjen ohjaaja:


● Tarjoaa mahdollisuuden liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle läpi elämän.
● Ohjaa sosiaalisten taitojen kehittymistä ja yhteisöllisyyttä.
● Pitää huolta, että ryhmän toiminta on tavoitteellista.
● On reipas ja iloinen, ja onnistuu saamaan harrastajatkin hyvälle mielelle.
● On kannustava ja innostava tsemppaaja, joka huomioi harrastajat myös yksilöinä.
● Antaa palautetta ja kiitosta ryhmälleen ja ryhmäläisilleen.
● On oma itsensä ja viihtyy itsekin omilla tunneillaan!

Pyryjen ohjaajalla on oikeus:


● Saada korvaus ohjaamistaan Pyrytunneista.
● Seuran jäsenenä käydä myös muiden ohjaamilla kausimaksullisilla tunneilla ilmaiseksi. Välinetunneille ohjaajat ovat tervetulleita, jos ryhmään mahtuu eli ohjaaja ei ilmoittaudu ryhmäläiseksi. Erikoistunneista ohjaajan osuus on 2/3 kurssihinnasta.
● Hakeutua Voimisteluliiton ja/tai LiikUn tarjoamiin koulutuksiin ja kursseille kausittain (1 kurssi/kausi). Koulutuskäytänteistämme löydät tietoa erillisestä koulutusliitteestä. Seuraa kurssitarjontaa kauden aikana www.voimistelu.fi/koulutus ja https://www.liiku.fi/koulutukset/
● Hankkia tunneilla soitettavia musiikkeja keskitetysti välinevastaavan kautta.
● Osallistua seuran vuosikokouksiin.
● Osallistua ryhmänsä kanssa esityksiin ja kilpailuihin sovittuaan asiasta johtokunnan kanssa.
● Saada tukea yhteyshenkilöltä.

Pyryjen ohjaajalla on velvollisuus:


● Ensimmäisellä kaudellaan toimittaa rikosrekisteriotteensa seuran johtokunnalle, mikäli ohjaa lasten tai nuorten tunteja.
● Ohjata toimintakauden sovitut tunnit koko lukuvuoden ajan (syys- ja
kevätkausi). Mikäli hyvästä syystä joutuu lopettamaan kesken kauden, on
velvollinen hankkimaan itselleen jatkajan/sijaisen.

● Seurata oman ryhmänsä osalta, että osallistujat ovat ilmoittautuneet jäsenrekisterin kautta tunnille ja maksaneet kausimaksunsa.
● Lasten ja nuorten ryhmissä sopia ryhmän kanssa omat pelisäännöt, joita noudatetaan, ja jotka palautetaan erikseen sovitulla tavalla. 
● Toimittaa kausisuunnitelma lasten ja nuorten tunneista yhteyshenkilölle nettisivujen kautta ja sähköpostitse vanhemmille.
● Olla ajoissa paikalla tunneillaan.
● Lopettaa tuntinsa ajallaan ja samalla huomioida seuraavan vuoron käyttäjät.
● Suunnitella tuntinsa etukäteen ryhmänsä tason mukaisesti ja vaihdella ohjelmaa säännöllisesti.
● Soittaa musiikkia hillitysti.
● Pitää sali siistinä.
● Pitää salien ulko-ovet lukittuina tunnin aikana. Ylimääräisiä ei saa päästää sisälle. Tilat ovat ohjaajan vastuulla tunnin aikana. Lastenohjaajat ovat vastuussa tunnin alussa ja  lopussa ryhmäläisistään myös pukutilassa.
● Hankkia itselleen sijainen, mikäli ei itse pääse ohjaamaan.
● Ilmoittaa tuntien muutoksista harrastajille ja johtokunnalle.
● Jättää tunti pitämättä, mikäli osallistujia on alle 6 pidemmän aikaa (neuvottele yhteyshenkilön kanssa).
● Palauttaa salien avaimet kauden päättyessä
● Pyrkiä terveisiin elämäntapoihin -> urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
- julkinen häiritsevä käyttäytyminen alkoholin vaikutuksen alaisena harjoitus-ja kilpailutilanteissa
- tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
- epäasiallinen käyttäytyminen harjoitus- ja kilpailutilanteissa (väkivalta, törkeä kielenkäyttö, arvostelu…)


HAUSKOJA HETKIÄ RAISION PYRYJEN PARISSA !